ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

เบต้ากูลแคน

Written by พราว
Friday, 19 February 2021 14:32:38

มีผู้ป่วยใช้เบต้ากูลแคนร่วมกับการรักษามะเร็งปากมดลูก มีผลดีเสียไหมค่ะ