ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุก

Written by pairoj
Wednesday, 10 June 2020 14:17:29

อยากทราบการตรวจคัดกรองมะเร็งที่ที่ใช้ในกาารรักษาในปัจจุบัน ว่าควรเริ่มตรวจอายุเท่าไหร่ เพื่อเป็น Guideline