ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

แนวทางการรักษา

Written by ณัฐณิกานต์
Monday, 18 May 2020 15:09:48

ผลจากการทำ leep รอบที่1 แนวทางรักษาต่อไปควรทำleep รอบที่ 2หรือตัดมดลูกเลยคะ