ความรู้และวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 15:04:05

ทำไมจึงควรแนะนำวัคซีน HPV ให้กับผู้หญิงอายุ 27-45 ปี


โดย รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล