หอกระจายข่าว ข่าวจากสมาคมถึงสมาชิก
Written by Webmaster @ TGCSThai
07 มกราคม 2564 11:12:26

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Elimination of Cervical Cancer”


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Elimination of Cervical Cancer” ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ซึ่งจัดโดย AOFOG Oncology Committee และได้เชิญ Keynote speaker จาก WHO ร่วมกับ prominent speakers จาก AOFOG

ผู้สนใจร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คลิก