หอกระจายข่าว ข่าวจากสมาคมถึงสมาชิก
Written by Webmaster @ TGCSThai
18 พฤศจิกายน 2563 08:40:27

โครงการ “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ๒๐๒๐”


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย  ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และเครือข่ายภาคี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเดิน - วิ่งมินิมาราธอน  ครั้งที่  ๖  ภายใต้โครงการ  “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ๒๕๖๓”  ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๔.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.   ณ  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และสวนวชิรเบญจทัศ  กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นทุนในการจัดซื้อวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเยาวชนสตรีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ, เสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนให้มีความเข้าใจถึงปัญหาและตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กเยาวชนและสตรี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย โทรศัพท์ 02-716-6441 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.tgcsthai.com หรือ FB:  tgcsthai