หอกระจายข่าว งานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by Webmaster @ TGCSThai
03 มกราคม 2563 11:09:10

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 135


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 135

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2563 เวลา 11.30 - 15.30 น.


ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.


นำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย : จาก

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ

และกองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

999archslot938soccer918jqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime397baht