หอกระจายข่าว งานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by Webmaster @ TGCSThai
01 พฤศจิกายน 2562 13:48:20

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 134


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 134

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน  2562

เวลา 11.30 - 15.30 น.


ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ


นำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย : จาก

กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

และ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิยา โรงพยาบาลรามาธิบดี