ความรู้และวิชาการ สำหรับบุคคลากรทางการเพทย์

VDO งานประชุมวิชาการ

Written by Webmaster @ TGCSThai
03 เมษายน 2562 13:22:30

session :Personalized medicine in gynecologic cancer...

อ่านต่อ...

Targeted therapy in Front line Ovarian cancer

Written by -
26 มีนาคม 2563 19:18:35

โดย อาจารย์พีระพงศ์ อินทรศร...

อ่านต่อ...

HIPEC: hyperthermia interperitoneal chemotherapy in ovarian cancer

Written by -
12 มีนาคม 2563 10:46:09

เกร็ดความรู้สำหรับรักษามะเร็งรังไข่ โดย Dr.Apichai Vasurattana...

อ่านต่อ...

Palliative Management of Malignant Ascites in Gynecologic Cancer

Written by -
21 กุมภาพันธ์ 2563 08:42:45

ภาวะท้องมานน้ำ (Ascites) จากมะเร็งเป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชโดยเฉพาะ มะเร็งรังไข่...

อ่านต่อ...

VDO งานประชุมวิชาการ Hereditary Gynaecology Cancer : From Molecular to Clinical Practice

Written by -
18 กุมภาพันธ์ 2563 12:40:16

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอเบิกจ่าย ของคนไข้มะเร็งรังไข่ ในระบบกรมบัญชีกลาง

Written by -
06 กุมภาพันธ์ 2563 09:05:52

คำถามที่เจอบ่อยสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ (Ovarian cancer OCPA reimbursement)...

อ่านต่อ...

ขั้นตอนการขอต่อทะเบียนคนไข้มะเร็งรังไข่ที่กำลังได้รับยาอยู่ เพื่อขอต่อการเบิกจ่ายยาในระบบกรมบัญชีกลาง

Written by Webmaster @ TGCSThai
21 มกราคม 2563 09:44:39

จากบทความที่แล้วที่ได้ลง vdo ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเบิกจ่ายในระบบ OCPAของคนไข้มะเร็งรังไข่รายใหม่ไปแล...

อ่านต่อ...

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนแรกเข้าของคนไข้ใหม่ มะเร็งรังไข่เพื่อเบิกจ่ายในระบบกรมบัญชีกลาง (OCPA)

Written by Webmaster @ TGCSThai
26 ธันวาคม 2562 10:58:20

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนแรกเข้าของคนไข้ใหม่ มะเร็งรังไข่เพื่อเบิกจ่ายในระบบกรมบัญชีกลาง (OCPA)...

อ่านต่อ...

VDO งานประชุมวิชาการ Cancer Genetics in Gynaecology Practice

Written by Webmaster @ TGCSThai
10 กันยายน 2562 12:26:40

การศึกษาเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งวิทยานรีเวชของแพทย์มะเร็งนรีเวชในประเทศไทย

Written by Webmaster @ TGCSThai
06 สิงหาคม 2562 10:27:02

การสํารวจนี้จัดทําโดยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยเกี่ยวกับแนวทางดานเวชปฏิบัติด้านการรักษามะเร็งวิทยานรีเวช (...

อ่านต่อ...

Showing Records 1 - 9 of 15
     of 2   
Showing Records 1 - 9 of 15

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche
Roche