ความรู้และวิชาการ สำหรับบุคคลากรทางการเพทย์

VDO งานประชุมวิชาการ

Written by Webmaster @ TGCSThai
03 เมษายน 2562 13:22:30

session :Personalized medicine in gynecologic cancer...

อ่านต่อ...

VDO งานประชุมวิชาการ Hereditary Gynaecology Cancer : From Molecular to Clinical Practice

Written by -
18 กุมภาพันธ์ 2563 12:40:16

ไฟล์ VDO งานประชุมวิชาการ Hereditary Gynaecology Cancer : From Molecular to Clinical Practice ณ โรงแ...

อ่านต่อ...

VDO งานประชุมวิชาการ Cancer Genetics in Gynaecology Practice

Written by Webmaster @ TGCSThai
10 กันยายน 2562 12:26:40

การศึกษาเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งวิทยานรีเวชของแพทย์มะเร็งนรีเวชในประเทศไทย

Written by Webmaster @ TGCSThai
06 สิงหาคม 2562 10:27:02

การสํารวจนี้จัดทําโดยสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยเกี่ยวกับแนวทางดานเวชปฏิบัติด้านการรักษามะเร็งวิทยานรีเวช (...

อ่านต่อ...

Disruptive Trends and Practices in Gynecologic Cancer

Written by Webmaster @ TGCSThai
24 มกราคม 2562 10:05:32

TGCS Annual Meeting 2018

Written by Webmaster @ TGCSThai
30 ตุลาคม 2561 14:35:25

TGCS Annual Meeting 2017

Written by Webmaster @ TGCSThai
09 ตุลาคม 2560 02:31:57

ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

Written by -
12 กันยายน 2557 07:14:18

เนื่องจากภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำมีอุบัติการที่เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช และเป็นสาเหตุหนึ่ง...

อ่านต่อ...

ICGS 2008 Stage Of The Art Ovarian Cancer

Written by -
03 มิถุนายน 2552 04:09:41

ICGS 2008 Stage Of The Art Ovarian Cancer...

อ่านต่อ...

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

Written by -
17 พฤษภาคม 2552 09:37:16

งานวิจัยที่ตีพิมพ์...

อ่านต่อ...

Showing Records 1 - 9 of 9
     of 1   
Showing Records 1 - 9 of 9