ถาม-ตอบ หมอมะเร็งนรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society

ประจำเดือนหลังหยุดฉีดยาคุมกำเนิด

Written by kj
Thursday, 21 March 2019 19:22:29

ดิฉันได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 3 เดือน 3 เข็ม โดยเข็มสุดท้ายฉีดเมื่อ 8 มี.ค.62 หลังจากนั้น เดือนธันวาคมก็มีประจำเดือนครั้งแรก แต่ลักษณะประจำเดือนจะเป็นคราบสีเข้มดำ ไม่เป็นนำ้เลือด และเป็นแบบนี้อยู่สามครั้งในเดือนนั้น ในเดือน มกราคม ประจำเดือนมีสีแดงขึ้น แต่ในเดือนนั้นเป็นประจำเดือนอยู่ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นประจำเดือนปกติ 5-6 วัน ต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนคราบสีนำ้ตาลอ่อนๆ ติดกางเกงในต่ออีกประมาณ 1 สัปดาห์ ในเดือนมีนาคม ก็เป็นประจำเดือนปกติ 5-6 วัน จากนั้นก็เป็นเหมือนคราบสีนำ้ตาลอ่อนอีกประมาณ 7-8 วัน ไม่ทราบว่าเป็นผลจากยาฉีดคุมกำเนิดหรือเกิดจากร่างกายผิดปกติคะสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
Written by Webmaster
Wednesday, 08 May 2019 23:32:06

เป็นผลจากยาคุมเเบบฉีด ครับ 

เราฉีดเพื่อรักษา โรค. เลย ต้อง ฉีด ถี่กว่าปกติ ครับ. พอฉีด. ยา ปัญหาคือ เลือดออก กระปริดกระปรอยครับ ออกน้อย เลือด ก็ดำคลำ้ ออกมากเเดง สด 


หมอทรงพล 


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche