ข่าวน่าสนใจ
Written by Webmaster @ TGCSThai

การประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


** Download  ใบลงทะเบียน**

** Download  โปรแกรมการประชุม**

** Download  แผ่นพับงานประชุม**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี และคุณราตรี นันตา 
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 085-849-7949 , 02-716-6441 โทรสาร 02-716-6442

E-mail : narinpat@hotmail.com/minttgcs@gmail.com

 


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche