หอกระจายข่าว
Written by Webmaster @ TGCSThai
25 ธันวาคม 2560 09:04:12

การประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


แพทย์ประจำบ้านอนุสาขามะเร็งนรีเวช ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

Photo Gallery :
 
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche