หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by admin
20 มิถุนายน 2561 14:31:01

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 126


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 126

ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้องบรรพต ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.


นำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest