สำหรับประชาชนทั่วไป

รอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง preinvasive lesion

The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening

Written by Webmaster
Tuesday, 22 December 2015

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองด้วย cotesting ถ้าผล positive HPV testing ก็จะตรวจ HPV16/18 genotyping ให้ด้วย เนื่องจากเชื้อ HPV16 และ HPV18 มีศักยภาพในการก่อมะเร็ง (oncogenicity) สูงเป็นอันดับ 1 และ 2 ต่อมาทาง US FDA ได้รับรองการใช้ HPV DNAtest

อ่านต่อ...

หัวข้ออื่นๆรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง preinvasive lesion

The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening

Written by Webmaster
Tuesday, 22 December 2015

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองด้วย cotesting ถ้าผล positive HPV testing ก็จะตรวจ HPV16/18 genotyping ให้ด้วย เนื่องจากเชื้อ HPV16 และ HPV18 มีศักยภาพในการก่อมะเร็ง (oncogenicity) สูงเป็นอันดับ 1 และ 2 ต่อมาทาง US FDA ได้รับรองการใช้ HPV DNAtest

อ่านต่อ...

หัวข้ออื่นๆรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง preinvasive lesion

The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening

Written by Webmaster
Tuesday, 22 December 2015

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองด้วย cotesting ถ้าผล positive HPV testing ก็จะตรวจ HPV16/18 genotyping ให้ด้วย เนื่องจากเชื้อ HPV16 และ HPV18 มีศักยภาพในการก่อมะเร็ง (oncogenicity) สูงเป็นอันดับ 1 และ 2 ต่อมาทาง US FDA ได้รับรองการใช้ HPV DNAtest

อ่านต่อ...

หัวข้ออื่นๆรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง preinvasive lesion

The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening

Written by Webmaster
Tuesday, 22 December 2015

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองด้วย cotesting ถ้าผล positive HPV testing ก็จะตรวจ HPV16/18 genotyping ให้ด้วย เนื่องจากเชื้อ HPV16 และ HPV18 มีศักยภาพในการก่อมะเร็ง (oncogenicity) สูงเป็นอันดับ 1 และ 2 ต่อมาทาง US FDA ได้รับรองการใช้ HPV DNAtest

อ่านต่อ...

หัวข้ออื่นๆ