ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

Written by apple
Tuesday, 04 June 2019

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นลําดับเป็นที่สองของมะเร็งทางนรีเวช (รองจากมะเร็งปากมดลูก)ในปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้เกิดนวตักรรม ทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ...

10 คำถามเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวี (10 FAQs about HPV vaccine)

Written by อ.นพ.วรพจน์ เชาวะวณิช
Saturday, 02 June 2018

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) ซึ่งเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อโรคเป็นชนิดความเสี่ยงสูง (High-risk HPV) ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยคือ 16 และ 18 (ร้อยละ 70-80)

อ่านต่อ...

Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

Written by apple
Monday, 17 June 2019

Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 on August 5, 2019 at Room 101, Siriraj Medical Research (SiMR) Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

อ่านต่อ...

GLOBE-ATHON 2018 เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ครั้งที่ 4

Written by admin
Tuesday, 17 July 2018

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 04.30-08.45 น. ณ สะพานพระราม 8 (เวลาอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 129

Written by admin
Thursday, 24 January 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 129 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 128

Written by admin
Wednesday, 24 October 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 128 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

Interinstitue Conference

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Written by TGCSThai Webmaster
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by TGCSThai Webmaster
Tuesday, 05 January 2016

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 110 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by TGCSThai Webmaster
Monday, 09 November 2015

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 110 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Written by TGCSThai Webmaster
Monday, 09 November 2015

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

Colposcopic case study

Advanced Course on Colposcopy 2019

Written by admin
Thursday, 28 March 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Advanced Course on Colposcopy เรื่อง"Conceptual Course on Abnormal Glandular Lesion and Adenocarcinoma of Cervix" วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม พลโทผ่อง-มีคุณเอี่ยม ชึ้น 10 ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อ่านต่อ...

advanced course 2017

Written by TGCSThai Webmaster
Friday, 25 August 2017

“Technology & Science of Cervical Cancer Prevention” May 18-19, 2017, Asia Hotel, Bangkok

อ่านต่อ...

TESGO

APAGE with 2nd TESGO Annual Meeting 2019

Written by admin
Wednesday, 24 April 2019
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest