Get Adobe Flash player

TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป
The Use of Primary HPV Testing for Cervical Cancer Screening
Written by Webmaster
Tuesday, 22 December 2015
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ปัจจุบันการตรวจคัดกรองด้วย cotesting ถ้าผล positive HPV testing ก็จะตรวจ HPV16/18 genotyping ให้ด้วย เนื่องจากเชื้อ HPV16 และ HPV18 มีศักยภาพในการก่อมะเร็ง (oncogenicity) สูงเป็นอันดับ 1 และ 2 ต่อมาทาง US FDA ได้รับรองการใช้ HPV DNAtest...
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
Written by Webmaster
Friday, 12 September 2014
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
เนื่องจากภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำมีอุบัติการที่เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีสำคัญทำให้เสียชีวิตแต่ผู้ป่วยสามารถป้องกันได้ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยเห็นควรให้มีการจัดทำคำแนะนาในการดูแลภาวะลิ่มเลือด อุด หลอดเลือดดำในผู้ป่วย

News & Events
โครงการ “Stop Cervical Cancer มะเร็งปากมดลูกป้องกันง่ายกว่ารักษา”
Written by Webmaster
Monday, 16 January 2017
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดงานแถลงข่าว โครงการ “Stop Cervical Cancer มะเร็งปากมดลูกป้องกันง่ายกว่ารักษา”
ศ.จตุพล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล Sardjito
Written by Webmaster
Tuesday, 17 May 2016
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
ศ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ประธานชมรมคอลโปสโคปี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล Sardjito มหาวิทยาลัย Gadjah Mada เมือง ยอร์กจาการ์ต้า, ประเทศอินโดนิเซีย
งานประชุมวิชาการ Refresher course 2016
Written by admin
Monday, 28 March 2016
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
วันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ
มินิมาราธอน โครงการวิ่งด้วยใจให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก
Written by apple
Friday, 16 October 2015
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
กิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ ห้าง เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า

Meeting News
งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116
Written by Webmaster
Wednesday, 26 October 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 116 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องเรียน ๘๐๑/๓B ตึก อปร. ชั้น ๘ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Interinstitue Conference
Interinstitute conference ครั้งที่ 111 จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
Written by Webmaster
Tuesday, 05 January 2016
งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.
Interinstitute conference ครั้งที่ 111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Written by Webmaster
Tuesday, 05 January 2016
งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 111 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กทม.
Interinstitute conference ครั้งที่ 110 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Written by Webmaster
Monday, 09 November 2015
งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.
Interinstitute conference ครั้งที่ 110 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Written by Webmaster
Monday, 09 November 2015
งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 110 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

Colposcopic case study by ชมรม TSCCP

Thai Endoscopic Society for Gynecologic Oncology (TESGO)
การประชุมวิชาการ TESGO Conference & VDO 2016 ครั้งที่ 8
Written by Webmaster
Wednesday, 08 April 2015
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
การประชุมวิชาการ TESGO Conference & VDO 2017 ครั้งที่ 8 วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 27 อาคารจัตุรัสจามจุรี กทม.
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche