ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป

มะเร็งรังไข่

Written by Webmaster @ TGCSThai
Monday, 05 October 2020

เข้าใจมะเร็งรังไข่

Written by Webmaster @ TGCSThai
Monday, 31 August 2020

Ovarian Cancer - All you can treat just one click

อ่านต่อ...

ความรู้และวิชาการสำหรับบุคคลากรทางการเพทย์

Targeted therapy in platinum sensitive recurrent ovarian cancer (PSROC)

Written by Webmaster @ TGCSThai
Thursday, 21 May 2020

By Assoc.Prof.Tarinee Manchana

อ่านต่อ...

Neoadjuvant chemotherapy versus primary debulking surgery in advanced epithelial ovarian cancer

Written by Webmaster @ TGCSThai
Saturday, 25 April 2020

Epithelial ovarian cancer (EOC) is the most common cause of death among gynecologic malignancies

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

Written by Webmaster @ TGCSThai
Thursday, 03 September 2020

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ณ OZO North Pattaya โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ...

งานแถลงข่าวโครงการ Whisper of Ovary “มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี”

Written by Webmaster @ TGCSThai
Friday, 11 May 2018

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยจับมือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ Whisper of Ovary “มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี” เหตุมีอาการคล้ายโรคอื่นๆ ปวดท้อง ท้องอืด พบหญิงไทยป่วยเป็นอันดับ 3ของโรคจำเพาะสตรี หรือวันละ 7 ราย ชี้ตรวจพบเร็วมีโอกาสหายขาด

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 135

Written by Webmaster @ TGCSThai
Friday, 03 January 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 135 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.

อ่านต่อ...

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 134

Written by Webmaster @ TGCSThai
Friday, 01 November 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 134 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

Interinstitue Conference

Interinstitute conference ครั้งที่ 137 จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Written by Webmaster @ TGCSThai
Friday, 17 July 2020

จัดโดย สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 137 จากโรงพยาบาลราชวิถี

Written by Webmaster @ TGCSThai
Friday, 17 July 2020

งานประชุมวิชาการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

อ่านต่อ...

Interinstitute conference ครั้งที่ 133 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Written by Webmaster @ TGCSThai
Tuesday, 17 September 2019

Interinstitute conference ครั้งที่ 133 จากคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Written by Webmaster @ TGCSThai
Tuesday, 17 September 2019
Colposcopic case study

advanced course 2017

Written by -
Friday, 25 August 2017

“Technology & Science of Cervical Cancer Prevention” May 18-19, 2017, Asia Hotel, Bangkok

อ่านต่อ...

TESGO

APAGE Regional with 3rd TESGO Annual Meeting 2020

Written by Webmaster @ TGCSThai
Wednesday, 24 April 2019